Termeni si Conditii

Vă rugăm să citiți cu atenție Condițiile generale de afaceri online deoarece acceptarea acestora este necesară pentru cumpărarea de produse online de la RUCK-ZUCK Hauspartenr SRL.

1. GENERALITĂȚI

1.1. Prezențele condiții generale de afaceri stau la baza raporturilor comerciale dintre RUCK-ZUCK Hauspartenr SRL (denumită în continuare și vânzător) și clienții săi.
1.2. În cazuri speciale, între RUCK-ZUCK Hauspartner SRL și clienții săi se pot încheia înțelegeri separate ce pot conține modificări față de prezentele Condiții generale de afaceri.
1.3. Orice înțelegere între părți se considera validă doar în formă scrisă, semnată și ștampilată de ambele părți.
1.4. Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără nicio notificare.
1.5. RUCK-ZUCK Hauspartner SRL își rezervă dreptul de a-și selecta clienții fără a fi nevoie să argumenteze acest lucru.
1.6. Eventualele greșeli la prețurile sau caracteristicile produselor prezentate pe site, precum și erori de afișare a unor imagini greșite nu pot fi imputate Vânzătorului sau Furnizorilor săi, iar dacă sunt depistate înainte de momentul livrării ne rezervăm dreptul de a anula comanda. În astfel de stituatii Furnizorul va căuta soluții alternative pentru înlocuirea comenzii anulate fără însă a avea o obligație în acest sens.

2. COMENZI

2.1. Orice comandă semnată și ștampilată de către client se consideră comandă fermă. Comanda implică acceptarea acestor Condiții generale de afaceri online și este considerată Contract de Vânzare Cumpărare între părți.
2.2. Orice comandă fermă înaintată RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va fi confirmată de către această în scris prin e-mail sau scrisoare poștală.
2.3. Deoarece Vânzătorul nu poate garanta în permanență nici existența tuturor produselor în stoc și nici anumite termene de livrare ferme, în special pentru produsele la comandă RUCK-ZUCK Hauspartner SRL își rezervă dreptul de a nu confirma comenzile pe care nu le poate onora sau pentru care nu poate respecta termenele de livrare solicitate. Ne vom strădui de fiecare dată să vă oferim o alternativă acceptabilă.
2.4. În cazul imposibilității onorării comenzii, RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va înștiința în scris clientul prin e-mail sau scrisoare poștală în termen de 5 zile lucrătoare în legătură cu acest fapt, și va explica motivele care au condus la această situație și eventual alternativă posibilă. Dacă nici una dintre variantele ofertate alternativ nu va fi acceptată de client, comanda devine nulă, iar eventualele sume plătite în avans vor fi returnate plătitorului în termen de 5 zile lucrătoare.

3. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

3.1. RUCK-ZUCK Hauspartner SRL, denumită în continuare vânzător, este înscris la ANSPDCP sub numărul 30833 conform articolului 24, aliniatul(2) din Legea nr. 677/2001)
3.2. Informațiile privind date personale furnizate de către cumpărători sau vizitatori prin intermediul www.rzh.ro vor fi utilizate de RUCK-ZUCK Hauspartner SRL numai pentru prelucrarea comenzilor online și efectuarea livrărilor conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

3.3 Asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal se face conform Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor dedate cu caracter personal.
3.4. Informațiile privind datele personale furnizate de către cumpărători sau vizitatori sunt protejate și păstrate în condiții de maximă siguranță și utilizate numai în scopul agreat de Cumpărător sau Vizitator în momentul colectării conform legilor în vigoare.
3.5. Pe site-ul www.rzh.ro se colectează doar informații necesare creării contului de client și informații care sunt necesare finalizării și livrării comenzii (adresa de email, nume complet, adresa de livrare și facturare, număr de telefon etc.)
3.6. Orice utilizator poate să modifice informațiile cu caracter personal, wishlist, să se aboneze/dezaboneze la newsletter și să vadă istoricul comenzilor, prin logarea în contul personal.
3.7. Dacă utilizatorul dorește mai multe informații despre contul său, trebuie să trimită un e-mail pe adresa office.timișoara@rzh.ro.
3.8. Dacă utilizatorul dorește ștergerea datelor personale, acest lucru va fi posibil trimițând un e-mail pe adresa office.timișoara@rzh.ro, cu specificația “ștergerea datelor personale”.
3.9. Orice utilizator poate cere ștergerea datelor sale personale din baza de date a Furnizorului precum și dezabonarea de la Newsletter dacă este cazul, scriind un e-mail la office.timișoara@rzh.ro.

4. PREȚURI. CONDIȚII DE PLATĂ

4.1. Prețurile sunt exprimate în Euro și vor fi calculate și plătite în lei la cursul BNR din ziua facturării.
4.2. Prețurile afișate pe site includ TVA

4.3. Formele de plată agreate sunt:

4.3.1. *** Pentru produsele din secțiunea La comandă se va achita un avans de minim 50% din valoarea produselor.
4.3.2. Numerar sau card – la magazinul nostru din Timişoara, Str. Constantin cel Mare nr. 54
4.3.3. Ramburs – plata la curier; factura însoțește produsul la livrare
4.3.4. Ordin de plată – dacă optaţi pentru această modalitate, veţi primi prin e-mail factură proforma
4.3.5. Plată direct în contul Ruck-Zuck Hauspartner SRL, regăsit pe factura dumneavoastră sau la aliniatul 1.2.

5. DISPONIBILITATEA LIVRĂRII

5.1. În cazuri excepționale, părțile pot conveni asupra altor condiții de plată ce vor fi stipulate în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare separat.
5.2. RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va emite periodic confirmări de solduri clienților al căror sold este diferit de zero. O confirmare a soldului se consideră recunoscută de către client dacă acesta nu o contrazice în scris în termen de 15 zile de la data transmiterii.
5.3. Între părți se admit plăți în compensare.
5.4. RUCK-ZUCK Hauspartner SRL are dreptul de a opera modificări de prețuri. Aceste modificări nu vor afecta tranzacțiile pentru care s-au confirmat comenzile.
5.5. Modificările de prețuri vor fi afișate clientului cu minim 30 de zile înainte de dată intrării în vigoare.

6. LIVRAREA BUNURILOR

6.1. Livrarea produselor se va face:
6.1.1. Direct de la sediul Ruck-Zuck Hauspartner SRL de pe stradă Constantin cel Mare nr. 54, Timişoara
6.1.2. Prin curier rapid (costurile de transport sunt incluse în prețul produsului pentru comenzi începând cu 4000 de lei)
6.1.3. Termenul de livrare poate varia între 24 de ore (produse din stoc) și 45 de zile (produse la comandă). Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 0372.253.291 şi 0256.211.272, sau prin e-mail la office.timișoara@rzh.ro
6.2. Odată cu confirmarea de către Furnizor a comenzii ferme, se vor anunța termenele de livrare.
6.3. Livrarea mărfurilor se va face la adresa indicată în comandă. Marfa livrată va fi însoțită de Factura în original și Certificatul de garanție. Părțile pot conveni, în cadrul unei înțelegeri separate în scris și pentru altă formă de livrare.
6.4. Orice costuri suplimentare legate de transportul sau manipularea mărfurilor la o altă locație față de ceea exprimată în comandă vor fi suportate de către client dacă între părți nu este încheiată o convenție separată în acest sens.
6.5. Termenul de livrare se consideră respectat în momentul în care marfa ajunge prin Curierul trimis de RUCK-ZUCK Hauspartner SRL în localitatea prevăzută în comandă.Curierul va încerca contactarea clientului în vederea livrării la numerele de telefon și respectiv adresa înscrisă în comandă. Imposibilitatea Curierului de a contacta clientul în vederea predării coletelor, precum și întârzierea primirii mărfii din cauza Cumpărătorului nu pot fi considerate ca depășire a termenului de livrare. În astfel de situații RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va transmite prin e-mail Cumpărătorului informația primită de la Curier cu privire la imposibilitatea predării coletelor la adresa precizată în comandă, urmând ca în caz de nefinalizare a livrării în termen de 3 zile lucrătoare să hotărască returnarea coletor la sediul firmei. Costurile suplimentare intervenite cu transportul și depozitarea cad în sarcina cumpărătorului, la fel ca obligația acestuia de a le ridica pe cheltuiala sa de la sediul firmei Vânzătorului.
6.6. Neridicarea mărfurilor în termen de 30 de zile de la notificare îndreptățește RUCK-ZUCK Hauspartner SRL să considere marfa abandonată și să utilizeze avansul achitat în vederea recuperării costurilor legate de import, depozitare și manipularea acestora, fără nici o altă obligație ulterioară față de cumpărător.

7. REZERVAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

7.1. RUCK-ZUCK Hauspartner SRL își rezervă dreptul de proprietate asupra mărfurilor livrate până la efectuarea tuturor plăților din contract.
7.2. Mărfurile livrate și neachitate integral nu pot constitui obiectul unor gajuri sau garanții.
7.3. În cazul în care există o cerere de deschidere a procedurii de insolvență asupra averii cumpărătorului, RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va fi îndreptățit să rezilieze contractul și să ceară restituirea mărfurilor neachitate.

8. GARANȚII

8.1. Condițiile de garanție ale tuturor produselor comercializate de RUCK-ZUCK Hauspartner SRL respectă prevederile Legii nr. 449/2003 și ale OG 91/1992.
8.2. De asemenea, conform OG 130/2000, produsele achiziționate la distanță se pot returna în ambalajul original în condiții corespunzătoare în termen de 10 zile lucrătoare de la primire. Costurile de transport pentru returnare cad în sarcina Cumpărătorului. RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va restitui în termen de maxim 30 de zile de la returnarea produsului suma de bani încasată pentru acesta. Sunt exceptate de la posibilitatea de returnare toate produsele care nu au fost livrate din stoc, ci pe baza de comandă și cele returnate deteriorate sub orice fel.
8.3. Pentru mărfurile livrate, RUCK-ZUCK Hauspartner SRL va transmite cumpărătorului certificate de garanție conform perioadelor de garanție specifice fiecărui producător în parte.
8.4. Mărfurile neachitate integral nu beneficiază de garanție.
8.5. Nu sunt acoperite de efectul garanției mărfurile ce fac obiectul unei instalări, exploatări sau depozitări sau transporturi ulterioare livrării necorespunzătoare și care au suferit deteriorări ca urmare a unor loviri mecanice.
8.6. Pentru reclamații în condiții de garanție, cumpărătorul va trimite produsul defect la sediul RUCK-ZUCK Hauspartner SRL însoțit de Certificatul de garanție și Factura fiscală de achiziție.

9. RECEPȚIA MĂRFII

9.1. Recepția mărfii se confirmă de către cumpărător prin semnătură pe avizul de însoțire a mărfii sau Procesul Verbal de recepție a mărfii.
9.2. Eventualele deteriorări vizibile la livrarea mărfurilor se consemnează în detaliu în avizul de însoțire a mărfii sau Procesul Verbal de recepție a mărfii.
9.3. Orice diferențe calitative sau cantitative se vor comunica RUCK-ZUCK Hauspartner SRL în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data recepției.
9.4. Nu sunt acceptate retururi de marfă în condițiile în care marfa livrată este conformă comenzii.

10. LITIGII

10.1. Orice neînțelegere între părți va fi soluționată pe cale amiabilă.
10.2. În cazul nesoluționării amiabile a litigilor apărute în între părți, acestea se vor supune instanței de judecată competente din Timișoara.

11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.
11.2. Partea care invocă evenimentul este obligată să ia măsurile care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

12. PENALITĂȚI

12.1. Nici un produs nu poate fi livrat fără achitarea integrală anticipată sau cel mai târziu prin ramburs Curierului în momentul livrării. În caz de nefinalizare a livrării din cauza neplății parțiale sau integrale în termen de 3 zile lucrătoare, RUCK-ZUCK Hauspartner SRL are dreptul să hotărască returnarea coletor la sediul firmei. Costurile suplimentare intervenite cu transportul și depozitarea cad în sarcina cumpărătorului.

12.2. În astfel de situații se aplică și prevederile paragrafelor 4.5 și 10.1, 10.2.
12.3. Pentru neachitarea la termenul convenit a sumelor datorate, cumpărătorul va suporta penalități în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere din sumele datorate. Penalitățile pot depăși valoarea debitului.
12.4. Pentru nerespectarea termenelor de livrare asumate în cadrul contractului, vânzătorul va suporta penalități în cuantum de 0,15% din valoarea mărfurilor nelivrate. Penalitățile pot depăși valoarea contractului.

RUCK-ZUCK Hauspartner SRL